Komisja Wydawnicza Wydziału Neofilologii UW

zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych

do czasopisma

Acta Philologica

(nry 52 oraz  53)

 

Prosimy o przesłanie tekstów w terminie do 31.03.2018.

 

Jesteśmy zarejestrowani w bazach CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus i Academica.

 

Wskazówki dla autorów:

  1. Przyjmujemy zgłoszenia językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze.
  2. Publikujemy artykuły w dziewięciu językach: polskim, angielskim, fińskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim, węgierskim oraz włoskim.
  3. Wersję elektroniczną artykułów należy wysłać w załączniku e-maila. Artykuł należy przygotować w formacie .doc. lub .docx, a nazwę pliku utworzyć według schematu: nazwisko_imię_afiliacja. Prosimy nie umieszczać danych osobowych ani w tekście, ani we właściwościach pliku.
  4. Zgłoszenia literaturoznawcze i kulturoznawcze prosimy nadsyłać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  5. Zgłoszenia językoznawcze prosimy nadsyłać na adres  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  6. Nadsyłane teksty muszą być oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie.
  7. Objętość całego tekstu (łącznie ze streszczeniem i  bibliografią) powinna wynosić od 20000 do 35000 znaków ze spacjami.
  8. Przed tekstem artykułu należy umieścić streszczenie w języku angielskim o długości 400-600 znaków ze spacjami oraz 5–8 słów kluczowych również w języku angielskim.
  9. Wszystkie artykuły są poddawane podwójnej, anonimowej recenzji. Formularz recenzji jest dostępny na naszej stronie internetowej: http://acta.neofilologia.uw.edu.pl.
  10. Strona jest obecnie w przebudowie. Szczegółowe wskazówki dla autorów dotyczące formatowania tekstu pojawią się 1.02.2018.

 

Acta Philologica. Wszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 0065–1524